عاملان کشتار هزاره‌های هرات چه کسانی هستند؟ گفت‌وگو با علی محقق‌ نسب، پ‍ژوهشگر امور دینی

عاملان کشتار هزاره‌های هرات چه کسانی هستند؟ گفت‌وگو با علی محقق‌ نسب، پ‍ژوهشگر امور دینی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲