پیشتازی متحدان عمران‌خان در انتخابات - جواد همدانی از آخرین تحولات انتخابات، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰