وضعیت بد مهاجران افغان در پاکستان - گفت‌وگو با وقاص‌ شاه، مسئول خیبر نیوز پیشاور

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲