تاکید مک‌کال به افزایش فشارها بر طالبان

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا از قطعنامه مجلس برای پشتیبانی از مردم افغانستان و محکومیت رفتار خشونت‌آمیز طالبان حمایت کرد. همچنین، مایکل مک‌کال بر گسترش فشارها بر طالبان در همکاری با متحدان آمریکا تأکید کرد.

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۰۴