هم‌چشمی هوش مصنوعی با انسان گزارشی از زلمی آشنا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

هم‌چشمی هوش مصنوعی با انسان گزارشی از زلمی آشنا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۰۵