عدم تمایل امریکا برای رسمیت‌شناسی طالبان-گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی، کارشناس

عدم تمایل امریکا برای رسمیت‌شناسی طالبان گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی، کارشناس روابط بین‌الملل

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸