مبارز ایرانی برنده امسال جایزه «ساخاروف» - مصدق پارسا، از استراسبورگ گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷