تهمینه رستمی، از محل برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰