چرا پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان اقدام کرد؟ - گفت‌وگو با نظر خوگیانی‌وال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲