نامه رسول پارسی به دخترش دریا-نقیب بیان، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد

رسول پارسی، استاد دانشگاه که یک سال پیش از سوی طالبان دستگیر شد از داخل زندان تولد دخترش را تبریک گفت. نقیب بیان، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰