قتل سربازان افغان به دست طالبان گفت‌وگو با اجمل عمر شینواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح

قتل سربازان افغان به دست طالبان گفت‌وگو با اجمل عمر شینواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷