انتقاد طالبان از دعوت‌نشدن نماینده‌ این گروه در نشست تغییرات اقلیمی - گفت‌وگو با عباس بصیر

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹