گسترش روابط کشورهای ترک‌زبان با طالبان - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰