هشدار رئیس مدرسه جهادی قندهار از عواقب بد ظلم طالبان - گزارشی از رحمن کاکر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۳