برخورد خشونت‌آمیز طالبان با مخالفان - نقیب بیان، گزارش می دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۳۰