امریکا در دو راهی تعامل با طالبان و حقوق بشر - حمید فهیم، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸