بیش از نیم میلیون تقاضا برای پناهندگی در اروپا - مصدق پارسا، جزئیات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴