امریکا در حال بررسی گزینه‌های پاسخ به حمله به سربازان اش در اردن -مریم رحمتی گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹