اخراج پناهجویان افغان از پاکستان گفت‌وگو با اسدالله صافی، رئیس کمیته جوانان خزانه کمپ

اخراج پناهجویان افغان از پاکستان گفت‌وگو با اسدالله صافی، رئیس کمیته جوانان خزانه کمپ

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷