انتقاد ترامپ از روند خروج ارتش امریکا از افغانستان