داعش خراسان مسئولیت حمله بر مسجد نبوی بدخشان را به‌عهده گرفت- گفت‌وگو با نجیب ننگیال

داعش خراسان مسئولیت حمله بر مسجد نبوی بدخشان را به‌عهده گرفت گفت‌وگو با نجیب ننگیال

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰