پیامد‌های درگیری و بسته‌ماندن مرز تورخم - زلمی آشنا، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶