سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا - امریکا تلاش دارد گرمایش زمین را محدود کند

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰