«ایلچک» روسری خاص زنان قرغیزستان، میراث فرهنگی یونسکو - گزارشی از شراره سروری

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹