درگیری طالبان و جبهه مقاومت ملی گفت‌وگو با حامد حیدری، افغانستان اینترنشنال