کمبود برق در پاکستان؛ مشکل چیست؟- جزئیات با جواد همدانی، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳