نگرانی روسیه از بی‌ثباتی افغانستان علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

نگرانی روسیه از بی‌ثباتی افغانستان علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از روسیه گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵