کمپ موقت جابه‌جایی مهاجران در شمال کابل - گفت‌وگو با مصطفی رسولی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳