الهام گرفتن گروه حماس از طالبان-گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد

الهام گرفتن گروه حماس از طالبان گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۸