دور زدن تحریم‌ها با جعل اسناد؛ ایران، سی هزار بشکه نفت خود را در بازارهای آزاد فروخته است.

سمیرا قرائی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن توضیح می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹