بر اساس آمار سازمان ملل ۳/۵ میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳