دیدگاه؛ شورشیان قدرتمند دیروز، حاکمان قهار امروز

دیدگاه؛ شورشیان قدرتمند دیروز، حاکمان قهار امروز گفت‌وگو با احمد رشید، نویسنده و خبرنگار، حسین احسانی، پژوهشگر گروه های مسلح اسلامی و نجیب‌الله آزاد، استاد دانشگاه.

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴