تاکید حامد کرزی بر ضرورت تفاهم ملی-گفت‌وگو با شکریه بارکزی، نماینده پیشین پارلمان

تاکید حامد کرزی بر ضرورت تفاهم ملی گفت‌وگو با شکریه بارکزی، نماینده پیشین پارلمان

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳