روابط اقتصادی طالبان و ایران - گفت‌وگو با شبیر بشیری، کارشناس مسائل اقتصادی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵