افغانستان در نشست پارلمان بریتانیا - گفت‌وگو با عبدالله خنجانی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵