اسرائیل و حماس هر دو مرتکب جنایت جنگی شده‌اند گفت‌وگو با شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه

اسرائیل و حماس هر دو مرتکب جنایت جنگی شده‌اند گفت‌وگو با شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸