بازداشت معاون دانشگاه افغانستان روشن-گفت‌وگو با شهلا فرید، استاد دانشگاه

بازداشت معاون دانشگاه افغانستان روشن گفت‌وگو با شهلا فرید، استاد دانشگاه

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴