حکم ده سال زندان برای عمران‌خان - جواد همدانی، از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰