واکنش مردم پاکستان نسبت به اخراج اجباری مهاجران - گفت‌وگو با حق‌نواز خان، خبرنگار آزاد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰