روستای بی‌مرز در خاورمیانه-اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

روستای بی‌مرز در خاورمیانه-اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۲