مراسم شمع‌ افروزی برای قربانیان هرات گزارشی از عنایت شهیر، افغانستان اینترنشنال

مراسم شمع‌ افروزی برای قربانیان هراتگزارشی از عنایت شهیر، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳