سومین سالگرد حمله به کانگرس امریکا-صدف امیری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد

سومین سالگرد حمله به کانگرس امریکا صدف امیری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶