سخنرانی نماینده جاپان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸