واکنش‌ها به «دشواری‌های زندگی مهاجران افغان در ایران» در رسانه‌های اجتماعی با بنفشه یعقوبی

واکنش‌ها به «دشواری‌های زندگی مهاجران افغان در ایران» در رسانه‌های اجتماعی با بنفشه یعقوبی

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸