نشست رهبران هفت کشور صنعتی جهان در ایتالیا

نشست رهبران هفت کشور صنعتی جهان در ایتالیا عارف یعقوبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن در مورد آجندای نشست جزییات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴