تجاوز محافظ والی طالبان در غور به یک زن

تجاوز محافظ والی طالبان در غور به یک زن گفت‌وگو با محمد حسن حکیمی، هماهنگ‌کننده نهادهای جامعه مدنی غور

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲