ممنوع شدن پوشش عربی در فرانسه-جز‍‍‍‍‍‍ییات بیشتر از نیلوفر پورابراهیم

ممنوع شدن پوشش عربی در فرانسه جز‍‍‍‍‍‍ییات بیشتر از نیلوفر پورابراهیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در پاریس

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶