حملات حماس به اسرائيل-جزئيات بیشتر از اردوان روزبه و فرزیا ثابتی، افغانستان اینترنشنال

حملات حماس به اسرائيل جزئيات بیشتر از اردوان روزبه و فرزیا ثابتی، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰