موضع کشورهای آسیایی در جنگ اوکراین-گزارشی از توماج طاهباز، افغانستان اینترنشنال

موضع کشورهای آسیایی در جنگ اوکراین گزارشی از توماج طاهباز، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰