درخواست اقدام ایران در برابر طالبان-گفت‌وگو با عظیم‌الله ورسجی

درخواست اقدام ایران در برابر طالبان-گفت‌وگو با عظیم‌الله ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در دوحه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶